ACS Technology

News

ശാസ്ത്രജ്ഞൻന്മാരും വിശ്വാസവും; ഡോ സുരേഷ് സി പിള്ള എഴുതുന്നു

Social Media

ശാസ്ത്രജ്ഞൻന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ വിശ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതുകയാണ് ഡോ സുരേഷ് സി പിള്ള. വിശ്വാസം എന്നത് വളരെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെന്നും പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രവും ആയി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോളാണ് പ്രശ്‌നമെന്നും പറയുകയാണ് കുറിപ്പിൽ.

കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശകലനം ചെയ്യ്തുരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. 

'റിച്ചാർഡ് ഫെയ്മാൻറെ ദൈവത്തിന്റെ അസ്ഥിത്വം ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന അഭിപ്രായം 2014 ആയപ്പോളേക്കും സ്റ്റീഫൻ ഹോവ്കിങ്  ശാസ്ത്രത്തിനു ദൈവം ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ  എത്തി നില്ക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ ആണ്.' കുറിപ്പ് വിശദമാക്കുന്നു.


'ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാർ എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്തിമ വാക്കല്ല. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ പഠിച്ചു എന്നത്, ലോകത്തിലെ  സകലമാന കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രയം പറയാനുള്ള ലൈസൻസും അല്ല.  വലിയ വായിൽ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരെയും നമുക്ക് ചുറ്റിനും കാണാം. ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഡോക്ടറോ, ശാസ്ത്രഞ്ജനോ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവും ആകില്ല.' 


കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം

 
ശാസ്ത്രജ്ഞൻന്മാരും വിശ്വാസവും

എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പഴയ തലമുറകളിൽപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരൊക്കെ കൂടുതൽ പേരും വിശ്വാസികൾ ആണ്.  നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായ അഞ്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊന്നും പ്രഖ്യാപിതരായ  അവിശ്വാസികൾ അല്ല. 

എന്നാൽ പുതു തലമുറയിൽ പെട്ട ആരും തന്നെ വിശ്വാസികളും അല്ല. ''ദൈവമേ, വൈഫൈ പോയാല്ലോ'' എന്ന് സർക്കാസ്റ്റിക്ക് ആയി പറയുന്നവരും ഉണ്ട്.  

തലമുറകളുടെ ആ വ്യത്യസം വിശ്വാസത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. വിശ്വാസം എന്നത് വളരെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രവും ആയി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോളാണ് പ്രശ്നം. റോക്കറ്റിൽ മുളകും, നാരങ്ങയും തൂക്കുന്ന  നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മുഴുവൻ വായിച്ച ശേഷം വിലയിരുത്തുക. കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം. 

1956 ൽ കാലിഫോർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (Caltech) ലെ പ്രശസ്ഥ  ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് ഫെയ്മാൻ തന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു 'ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ വച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അസ്ഥിത്വം ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റില്ല'. പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് ഫെയ്മാൻറെ  പരാമർശം ഒരു ഒറ്റെപ്പെട്ട വീക്ഷണം ആയി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. 
അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരിൽ  പലരും ദൈവവിശ്വാസികൾ ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ പേരും ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി യാണെന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പുരാതന രീതി. ഉദാഹരണത്തിന് ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നത്, മാരക രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവയൊക്കെ ദൈവകോപത്താൽ ആയിരുന്നു എന്നു കരുതിയിരുന്നു. ശാസ്ത്രം വികസിച്ചപ്പോൾ  ഇതിനെല്ലാം സ്പഷ്ടമായ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായി പറ്റി. അതായത് പ്രപ ഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ  അറിവാകും തോറും വിശദീകരണത്തിനു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അവശ്യം ഇല്ലാതെ വരും. എന്നിരുന്നാലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ദൈവം ഇല്ല എന്നും, അതേ കാരണത്താൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും വാദിക്കാൻ 
ശാസ്ത്രത്തിനു പറ്റില്ല. ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളും ആത്മീയതയും രണ്ടു പാതയിൽ ആണു നീങ്ങുന്നത്, എങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിനു നിർ വചിക്കാൻ പറ്റാത്ത  കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം  കാലം ദൈവത്തിനു  ശാസ്ത്രത്തിൽ  പ്രാമുഖ്യമായ ഒരു  ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും സാർവർത്തികമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് അജ്ഞത, സന്ദേഹം, അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ പരമാവധി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ വാദഗതികൾ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അനിശ്ചിദമായ ഒന്നിനെ അങ്ങീകരിക്കൻ 
ശാസ്ത്ര മനസുകൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസം ആണ്.  

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്‌പോട്ടുള്ള കുതിപ്പിന് 'അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ' ഊന്നി യുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും അനിവാര്യം ആണു താനും. ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോളും അത് അഖണ്ഡമായ യഥാർത്ഥ്യം അല്ല  മറിച്ച്, അത് പൂർണമായ അറിവിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ ഒരു ഖട്ടം പിന്നിട്ടൂ എന്നേ  പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന്  നിക്കോളാസ് കോപ്പേർ നികസി ന്റെ കാലത്തിനു മുന്പ് വരെ  (15-)0 നൂറ്റാണ്ട്) ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. 

കോപ്പേർനികസ് ആണ് ഗ്രഹങ്ങൽ ആണ് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് എന്ന്പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതാണ് ആധുനിക ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ദൈവ സങ്കൽപത്തെ പറ്റിയുള്ള ഓരോ  ശാസ്ത്രജ്ഞരുടേയും വീക്ഷണകോണുകളും വ്യത്യസ്ഥം ആണ്. 

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരിക്കലും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയോ, പൂർണ ദൈവ വിശ്വാസിയോ അല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ  തന്നെ വാക്കുകളിൽ 'You may call me an agnostic (അവിശ്വാസി), but I do not share the crusading spirit of the professional atheist (നിരീശ്വരവാദി) whose fervor is mostly due to a painful act of liberation from the fetters of religious indoctrination (സിദ്ധാന്തോപദേശം) received in youth. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own being.'  

എന്നിരുന്നാലും ഗലിലിയോ ഗല്ലിലി, പാസ്‌കൽ, ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, മൈക്കൽ ഫാരഡേ, ലോർഡ് കെൽവിൻ, മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക് തുടങ്ങിയ  ശാസ്ത്ര ജ്ഞർ കടുത്ത ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ ആയിരുന്നു . ഇതിലൊക്കെ രസകരം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗ്രെഗോർ മേന്ടൽ ഒരു കൃസ്തീയ പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നു എന്നതാണ്. 

സംഘടിത മതങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചാൾസ് ഡാർവിനും ഒരു അവിശ്വാസി അല്ലായിരുന്നു. 

അടുത്തകാലത്ത്  ജീവിച്ചിരുന്ന  ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്ഥനായ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോവ്കിങിന്റെ  (Stephen William Hawking)  അഭിപ്രായം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്  ''നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കുന്നതിനു മുൻപ് സ്വാഭാവികമായും ദൈവം ആണ് പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടാവ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചേ മതിയകുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രo പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ  ഉല്പത്തിയേ പറ്റി വിശ്വാസ യോഗ്യമായ തെളിവുകൾ നിരത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നില്ല.'' 1956 ലെ റിച്ചാർഡ് ഫെയ്മാൻറെ ദൈവത്തിന്റെ അസ്ഥിത്വം ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന അഭിപ്രായം 2014 ആയപ്പോളേക്കും സ്റ്റീഫൻ ഹോവ്കിങ്  ശാസ്ത്രത്തിനു ദൈവം ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ  എത്തി നില്ക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ ആണ്.
 
ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കട്ടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാർ എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്തിമ വാക്കല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷലൈസ് ചെയ്ത ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ അറിവു നേടിയവർ എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് അവരുടെ പൊട്ടക്കുളത്തിനു കുറച്ചു കൂടി വിസ്തൃതി ഉണ്ടാവാം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ.  അവർ പറയുന്നത് അന്തിമവും അല്ല. ഹോക്കിങ് പറഞ്ഞത് പോലെ' 'I am just a child who has never grown up. I still keep asking these 'how' and 'why' questions. Occasionally, I find an answer.' ശാസ്ത്രം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.  അതു കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ പഠിച്ചു എന്നത്, ലോകത്തിലെ  സകലമാന കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രയം പറയാനുള്ള ലൈസൻസും അല്ല.  വലിയ വായിൽ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരെയും നമുക്ക് ചുറ്റിനും കാണാം. ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഡോക്ടറോ, ശാസ്ത്രഞ്ജനോ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവും ആകില്ല. 

എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് പട്ടിണി മാറ്റാം, പകർച്ച വ്യാധികൾ  ഇല്ലാതാക്കാം, ജീവിതം സുഗമം ആക്കാം. നമുക്കിരുന്ന്  ''ദൈവമേ,  വൈഫൈ പോയല്ലോ'' എന്നും പറയാം.

English Summary : scientist and belief facebook post by suresh c pillaiRelated News

Other News


Trending

View all

LATEST STORIES FROM Kerala Voter